اقتصادی
سیاسی اجتماعی
سخنران : جناب آقای دکتر علی جعفری شهرستانی * *جناب آقای دکتر فرشاد مومنی*
زمان : 

پنج شنبه ۶ مهر ساعت ۱۴ الی ۱۶


مکان : 

 

 

لینک اسکای‌روم شرکت در جلسه : 
https://www.skyroom.online/ch/moassesse/institute-of-religion-and-economic

دیدگاه های روز
نظرسنجی
تقسیم سازمان مدیریت و برنامه ریزی به 2 معاونت برنامه و بودجه و سازمان امور استخدامی: