اقتصادی
سیاسی اجتماعی
سخنران : استاد علی رضا قلی، دکتر فرشاد مومنی
زمان : 

پنج شنبه 30 دی ماه 1400 ساعت 14 الی 16


مکان : 

پخش از طریق لایو اینستاگرام موسسه دین و اقتصاد

دیدگاه های روز
نظرسنجی
تقسیم سازمان مدیریت و برنامه ریزی به 2 معاونت برنامه و بودجه و سازمان امور استخدامی: