اقتصادی
سیاسی اجتماعی
سخنران : جناب آقای کمال اطهاری، آقای دکتر فرشاد مومنی
زمان : 

پنج شنبه 3 اسفند 1402

ساعت 14 الی 16


مکان : 

جلسه به صورت حضوری و مجازی برگزار می شود 

https://www.skyroom.online/ch/moassesse/institute-of-religion-and-economic

دیدگاه های روز
نظرسنجی
تقسیم سازمان مدیریت و برنامه ریزی به 2 معاونت برنامه و بودجه و سازمان امور استخدامی: