اقتصادی
سیاسی اجتماعی
سخنران : جناب آقای دکتر رحیم نوبهار، جناب آقای دکتر میثم محمدی، سرکار خانم دکتر صدیقه قاسمی، جناب آقای دکتر سید محمدرضا بهشتی، جناب آقای دکتر فرشاد مومنی
زمان : 

پنج شنبه 31 خرداد 1403 ساعت 16:30 الی 20

 


مکان : 

موسسه مطالعات دین و اقتصاد 

دیدگاه های روز
نظرسنجی
تقسیم سازمان مدیریت و برنامه ریزی به 2 معاونت برنامه و بودجه و سازمان امور استخدامی: